MUDr. Andrej Blaho, PhD.

Neurológ

V roku 2011 som absolvoval štúdium všeobecného lekárstva na Univerzite Komenského v Bratislave. Od 2011-2014 som pracoval ako lekár a interný doktorand na I. Neurologickej klinike v Bratislave, kde som sa venoval okrem iného aj videonystagmografii (VNG, poruchy vestibulárnych funkcii) a vyšetrovaniu evokovaných potenciálov (VEP, BAEP). Následne od 2014-2021 som pracoval ako lekár na neurologickom oddelení vo Fakultnej nemocnici Trenčín. V roku 2017 som absolvoval doktorandské štúdium v odbore neurológia s udelením titulu PhD. V 2018 som absolvoval špecializačnú skúšku v odbore neurológia. Mojím zameraním sú neurodegeneratívne ochorenia (Parkinsonova choroba, Parkinson plus syndrómy, Alzheimerova choroba...). V danej oblasti som absolvoval okrem doktorandského štúdia aj ročný edukačný program Extrapyramidovej sekcie Slovenskej neurologickej spoločnosti, ktorej som aj členom. V 2019 som absolvoval EEG kurz (kurz elektroencefalografie) na neurologickej klinike v Brne, následne som sa plne venoval EEG vyšetreniu na neurologickom oddelení v Trenčíne.

Mgr. Ivana Holbová

Sestra

V roku 2005 som ukončila strednú zdravotnícku školu v Považskej Bystrici. Následne v roku 2005 som nadviazala na vysokoškolské štúdium I.st. v odbore Ošetrovateľstvo na TnUAD (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka) s udelením titulu  Bc. v r. 2008. V roku 2013 som absolvovala vysokoškolské štúdium II.st. v odbore Ošetrovateľstvo na TnUAD s udelením titulu Mgr. V 2022 som úspešne ukončila špecializačné štúdium na SZU v Bratislave: Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých. Od roku 2008 - 2021 som pracovala na neurologickom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, kde som sa okrem iného venovala aj EMG vyšetreniu.