Cenník je určený pre nepoistených pacientov a na vlastnú žiadosť pacienta bez odporučenia

Neurologické vyšetrenie- vstupné 

50€

Neurologické vyšetrenie- kontrola

30€

EMG vyšetrenie

syndróm karpálneho tunela, tetania

50€

EEG vyšetrenie

50€

Podanie infúznej liečby

analgeticko-myorelaxačné, vazodilatačné... 

15€

Podanie intramuskulárnej/ intravenóznej injekcie

5€

Podanie paravertebrálneho obstreku

10€

Špecializovaná extrapyramídová konzultácia

Hypertonicko-hypokinetické syndrómy (Parkinsonova choroba, Parkinson plus syndrómy....) a hypotonicko-hyperkinetické syndrómy (choreo-dystonické syndrómy, Huntingtonova choroba...)

30€

Konzultácia zdravotného stavu na základe medicínskej dokumentácie

30€

Vystavenie receptu po telefonickej konzultácii

5€

Odber venóznej krvi za účelom laboratórneho vyšetrenia

10€

Zdravotné výkony pri ktorých možno požadovať úhradu na základe nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z.

Vyšetrenie pre nemedicínske účely (vodičský preukaz, zbrojný preukaz, komerčné poistenie, dg.Z02...)

30€

Spotrebný materiál EMG

5€

Cenník pre poistencov

Manažment infúznej liečby, ktorý zahŕňa liečivo, materiál, poskytnutie tekutín, prikrývky, možnosť zmerania vitálnych funkcii

7€

Zdravotné výkony pri ktorých možno požadovať úhradu na základe nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z.

Vyšetrenie pre nemedicínske účely (vodičský preukaz, zbrojný preukaz, komerčné poistenie, dg.Z02...)

30€

Spotrebný materiál EMG

5€