Neurologická ambulancia

MUDr. Andrej Blaho, PhD.

Neurologická ambulancia v Trenčíne, budova Medik City, ul. Jilemnického 547/10 (oproti redakcii Pardon)

Naše zmluvné poisťovne

OZNAM

Prosíme pacientov, ktorí sa nemôžu dostaviť na objednaný termín vyšetrenia (napr. z dôvodu choroby, PN...), aby nám to telefonicky oznámili minimálne deň vopred, aby sme na daný termín mohli dať iného pacienta. Ďakujeme

Objednávanie pacientov na tel.č. 0910 317 531 medzi 13.00-15.00. Na vyšetrenie nutné priniesť výmenný lístok od obvodného lekára alebo špecialistu a kompletnú zdravotnú dokumentáciu.

Naše zameranie na široké spektrum neurologických ochorení:

  • neurodegeneratívne
  • cerebrovaskulárne
  • vertebrogénne
  • epilepsie  
  • bolesti hlavy  
  • ochorenia periférnych nervov a svalov 
  • a iné

EMG vyšetrenie

Možnosť objednania sa na EMG vyš.- syndróm karpálneho tunela, tetania na kvalitnom EMG prístroji.

Špecializované konzultácie

Poskytujem pacientom s neurodegeneratívnymi ochoreniami (predovšetkým z okruhu extrapyramídových ako napr. Parkinsonova choroba) nadštandardné konzultácie, úpravu liečby. V prípade komplikovanejšieho priebehu ochorenia aj s možnosťou priamej konzultácie s hlavnými centrami pre extrapyramídové ochorenia (Bratislava, Košice...)


Plánujeme EEG vyšetrenie od júna 2023.

Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím

Ordinačné hodiny

Pondelok:      8.00-20.00 (16.00-20.00- EMG vyšetrenia)

Utorok:          8.00-15.00

Streda:           8.00-15.00

Štvrtok:          8.00-15.00

Piatok:           8.00-15.00